Οι απαντήσεις που ζητάτε με την αξιοπιστία της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Τεστ πατρότητας για προσωπική ενημέρωση με 3 συμμετέχοντες
Το τεστ αυτό περιλαμβάνει την λήψη δείγματος «σιέλου» από τρία άτομα:

 • μητέρα
 • τέκνο
 • φερόμενο ως πατέρα

Η λήψη δείγματος ΚΑΙ από την μητέρα είναι η επιστημονικά ορθή προσέγγιση. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσοστό πατρότητας που επιτυγχάνεται είναι υψηλότερο από αυτό που συνήθως επιτυγχάνεται εάν εξεταστεί μόνο το τέκνο και ο φερόμενος ως πατέρας.

 • Εάν το τέκνο είναι ανήλικο, θα πρέπει τόσο η μητέρα, όσο και ο πατέρας του ανηλίκου (ο κατά νόμο πατέρας-ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός από τον βιολογικό πατέρα) να είναι παρόντες κατά την δειγματοληψία και να δώσουν εγγράφως την συγκατάθεσή τους για την λήψη βιολογικού υλικού από το ανήλικο τέκνο τους.
 • Εάν το τέκνο είναι ανήλικο και η λήψη συγκατάθεσης από τους νόμιμους κηδεμόνες δεν είναι εφικτή (πχ. έχουν εγκαταλείψει το τέκνο, έχουν αποβιώσει κλπ.), μπορεί να γίνει λήψη βιολογικού υλικού από το ανήλικο με εισαγγελική εντολή ή με την συγκατάθεση του ειδικού επιτρόπου του τέκνου, ο οποίος έχει προηγουμένως οριστεί με δικαστική απόφαση.
 • Εάν το τέκνο έχει γεννηθεί εκτός γάμου (και δεν έχει γίνει αναγνώριση από τον πατέρα του), απαιτείται μόνο η συγκατάθεση από την μητέρα του.
 • Εάν το τέκνο είναι ενήλικο, δεν απαιτείται η συγκατάθεση των κηδεμόνων του.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και αξιόπιστα, έχουν το κύρος ενός κρατικού/Πανεπιστημιακού εργαστηρίου και υπογράφονται από Ιατρό-Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ που περιλαμβάνεται στην λίστα των πραγματογνωμόνων των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Το κόστος αυτής της εξέτασης ανέρχεται στα 450€ και τα αποτελέσματα εκδίδονται συνήθως σε 10 εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, το ποσοστό πατρότητας συνήθως υπερβαίνει το 99,999%.

Εξέταση:450 €

Τεστ πατρότητας για προσωπική ενημέρωση με 2 συμμετέχοντες
Το τεστ αυτό περιλαμβάνει την λήψη δείγματος «σιέλου» μόνο από δύο άτομα:

 • τέκνο
 • φερόμενο ως πατέρα

Με το τεστ αυτό ΔΕΝ παρακάμπτεται η συγκατάθεση της μητέρας (όταν πρόκειται για ανήλικο τέκνο), απλά δεν λαμβάνεται δείγμα από αυτήν. Επισημαίνεται ότι το επιστημονικά ορθό είναι να ληφθεί δείγμα ΚΑΙ από την μητέρα.

 • Εάν το τέκνο είναι ανήλικο, θα πρέπει τόσο η μητέρα, όσο και ο πατέρας του ανηλίκου (ο κατά νόμο πατέρας-ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός από τον βιολογικό πατέρα) να είναι παρόντες κατά την δειγματοληψία και να δώσουν εγγράφως την συγκατάθεσή τους για την λήψη βιολογικού υλικού από το ανήλικο τέκνο τους.
 • Εάν το τέκνο είναι ανήλικο και η λήψη συγκατάθεσης από τους νόμιμους κηδεμόνες δεν είναι εφικτή (πχ. έχουν εγκαταλείψει το τέκνο, έχουν αποβιώσει κλπ.), μπορεί να γίνει λήψη βιολογικού υλικού από το ανήλικο με εισαγγελική εντολή ή με την συγκατάθεση του ειδικού επιτρόπου του τέκνου, ο οποίος έχει προηγουμένως οριστεί με δικαστική απόφαση.
 • Εάν το τέκνο έχει γεννηθεί εκτός γάμου (και δεν έχει γίνει αναγνώριση από τον πατέρα του), απαιτείται μόνο η συγκατάθεση από την μητέρα του.
 • Εάν το τέκνο είναι ενήλικο, δεν απαιτείται η συγκατάθεση των κηδεμόνων του.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και αξιόπιστα, έχουν το κύρος ενός κρατικού/Πανεπιστημιακού εργαστηρίου και υπογράφονται από Ιατρό-Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ που περιλαμβάνεται στην λίστα των πραγματογνωμόνων των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Το κόστος αυτής της εξέτασης ανέρχεται στα 300€ και τα αποτελέσματα εκδίδονται συνήθως σε 10 εργάσιμες ημέρες.

Εξέταση:300 €

Τεστ πατρότητας για δικαστική χρήση

Το τεστ αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτικά την λήψη δείγματος «σιέλου» από τρία άτομα:

 • μητέρα
 • τέκνο
 • φερόμενο ως πατέρα 

ΟΛΕΣ οι αναλύσεις διενεργούνται εις διπλούν.

Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, το ποσοστό πατρότητας συνήθως υπερβαίνει το 99,999%.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Το τεστ αυτό προτείνεται όταν υπάρχει ήδη, ή μπορεί να υπάρξει στο μέλλον, δικαστική διαμάχη μεταξύ των εμπλεκομένων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία εκδίκασης της αγωγής τους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΤΑΙ η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, καθώς οι εμπλεκόμενοι προσκομίζουν τα αποτελέσματα στο δικαστήριο, πριν αυτό διατάξει την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης παρακάμπτεται γιατί:

 1. To εργαστήριο είναι κρατικό/πανεπιστημιακό.
 2. Tα αποτελέσματα υπογράφονται από Ιατρό/Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ/πραγματογνώμονα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Παραδείγματα περιπτώσεων που απαιτούν την συγκεκριμένη εξέταση:

-Προσβολή πατρότητας τέκνου που γεννήθηκε εντός γάμου. Το τέκνο στην συγκεκριμένη περίπτωση αποκτά αυτομάτως το επίθετο του συζύγου της μητέρας, ακόμα και αν βιολογικός πατέρας είναι άλλος άντρας.

-Προσβολή πατρότητας τέκνου που γεννήθηκε εντός 300 ημερών από την λήξη του γάμου. Σύμφωνα με το άρθρο 1465 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα «Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον σύζυγο της μητέρας». Αυτό σημαίνει ότι ένα τέκνο που γεννήθηκε εντός 300 ημερών από την λήξη του γάμου, νομικά θεωρείται τέκνο γεννημένο σε γάμο, με τεκμαιρόμενο πατέρα τον πρώην σύζυγο της μητέρας, παρά το γεγονός ότι ο γάμος λύθηκε και αποκτά αυτομάτως το επίθετο του πρώην συζύγου της μητέρας, ακόμα και αν βιολογικός πατέρας είναι άλλος άντρας (πχ. ο επόμενος σύντροφος/σύζυγος της μητέρας).

-Αναγνώριση της πατρότητας τέκνου γεννημένου εκτός γάμου.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και αξιόπιστα και γίνονται δεκτά από τις δικαστικές αρχές. Έχουν το κύρος ενός κρατικού/Πανεπιστημιακού εργαστηρίου και υπογράφονται από Ιατρό-Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ που περιλαμβάνεται στην λίστα των πραγματογνωμόνων των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Τα αποτελέσματα εκδίδονται συνήθως σε 20 εργάσιμες ημέρες.

Τεστ πατρότητας - Πραγματογνωμοσύνη

Στην περίπτωση που μία δικαστική απόφαση έχει ορίσει εμάς ως πραγματογνώμονες, τότε το τεστ πατρότητας διενεργείται στα πλαίσια πραγματογνωμοσύνης.

Η πραγματογνωμοσύνη περιλαμβάνει:

 • Tην όρκιση του πραγματογνώμονα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου
 • Tην σύνταξη κλήσης σε προγραμματισμένη δειγματοληψία βιολογικού υλικού (με την οποία καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να προσέλθουν για δειγματοληψία)
 • Tην διενέργεια της δειγματοληψίας
 • Tην διενέργεια των αναλύσεων
 • Tην συγγραφή της πραγματογνωμοσύνης
 • Tην υποβολή φακέλου στο αντίστοιχο δικαστήριο

Το τεστ αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτικά την λήψη δείγματος «σιέλου» από τρία άτομα (εκτός αν ορίζει κάτι διαφορετικό η δικαστική απόφαση):

 • μητέρα
 • τέκνο
 • φερόμενο ως πατέρα 

ΟΛΕΣ οι αναλύσεις διενεργούνται εις διπλούν.

Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, το ποσοστό πατρότητας συνήθως υπερβαίνει το 99,999%.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Η δειγματοληψία διενεργείται αποκλειστικά στους χώρους του ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη-δίπλα στο ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ») από τον επιστήμονα που έχει οριστεί ως πραγματογνώμονας με βάση την δικαστική απόφαση.

Τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και αξιόπιστα, έχουν το κύρος ενός κρατικού/Πανεπιστημιακού εργαστηρίου και υπογράφονται από Ιατρό-Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ που περιλαμβάνεται στην λίστα των πραγματογνωμόνων των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Τα αποτελέσματα εκδίδονται συνήθως σε ένα μήνα.

Τεστ πατρότητας για μεταναστευτικούς λόγους/άδεια παραμονής
Το τεστ αυτό διενεργείται μετά από αίτηση της υπηρεσίας αλλοδαπών της εκάστοτε περιφέρειας, ώστε να δοθεί άδεια παραμονής σε αλλοδαπούς, οι οποίοι απέκτησαν τέκνο που γεννήθηκε στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και αξιόπιστα, έχουν το κύρος ενός κρατικού/Πανεπιστημιακού εργαστηρίου και υπογράφονται από Ιατρό-Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ που περιλαμβάνεται στην λίστα των πραγματογνωμόνων των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Το κόστος αυτής της εξέτασης ανέρχεται στα 450€ εάν εξεταστούν τρία άτομα (ή 300€ εάν εξεταστούν δύο άτομα) και τα αποτελέσματα εκδίδονται συνήθως σε 10 εργάσιμες ημέρες.

Εξέταση:450 €

Τεστ πατρότητας όταν ο πατέρας δεν βρίσκεται στη ζωή

Για να γίνει λήψη και ανάλυση βιολογικού υλικού από άτομο που δεν βρίσκεται στη ζωή, ειδική εισαγγελική εντολή είναι απαραίτητη. Εάν δεν υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα του θανόντα, πρέπει να προηγηθεί εκταφή.

Εναλλακτικά, μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος πατρότητας λαμβάνοντας δείγμα από τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επιλεγούν σωστά οι συγγενείς που θα συμμετέχουν και θα πρέπει να αναλυθούν περισσότεροι γενετικοί δείκτες. Λαμβάνοντας δείγμα από τους συγγενείς του θανόντα (τους γονείς του ή τα αδέρφια του), διενεργείται έμμεσο τεστ πατρότητας και με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η διαδικασία της εκταφής.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και αξιόπιστα, έχουν το κύρος ενός κρατικού/Πανεπιστημιακού εργαστηρίου και υπογράφονται από Ιατρό-Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ που περιλαμβάνεται στην λίστα των πραγματογνωμόνων των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Το κόστος αυτής της εξέτασης καθορίζεται κάθε φορά από τον αριθμό των ατόμων που θα εξεταστούν και τον αριθμό των επιπλέον αναλύσεων που θα διενεργηθούν προκειμένου να προκύψει ποσοστό πατρότητας ικανοποιητικό.

Τεστ πατρότητας προγεννητικό, μετά από αμνιοπαρακέντηση ή λήψη τροφοβλάστης
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε τεστ πατρότητας κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, η κλασική προσέγγιση περιλαμβάνει την διενέργεια αμνιοπαρακέντησης ή την λήψη τροφοβλάστης από την έγκυο. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να έρθετε σε συνεννόηση με ειδικό χειρουργό-μαιευτήρα που θα διενεργήσει μία από τις ανωτέρω πράξεις.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να φέρετε/ή να σταλεί στο ΑΠΘ το υλικό που έχει ληφθεί από τον χειρουργό-μαιευτήρα.

Για τους σκοπούς της εξέτασης, θα πρέπει επίσης να ληφθεί δείγμα «σιέλου» από την μητέρα και από τον φερόμενο ως πατέρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη εξέταση έχει κάποια μειονεκτήματα, καθώς:

 • η λήψη του αμνιακού υγρού ή της τροφοβλάστης είναι μία επεμβατική πράξη, ενέχει κάποια ρίσκα (τόσο για την έγκυο, όσο και για το έμβρυο).
 • η λήψη του αμνιακού υγρού ή της τροφοβλάστης είναι μία διαδικασία που ανεβάζει το κόστος της εξέτασης, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον χειρουργό-μαιευτήρα που θα επιλέξετε εσείς.
 • η λήψη τροφοβλάστης διενεργείται κατά την 11η-14η εβδομάδα της κύησης, ενώ η αμνιοπαρακέντηση διενεργείται ακόμα αργότερα, μετά την 16η εβδομάδα της κύησης. Επομένως, το τεστ αυτό γίνεται σε σχετικά προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης που δεν επιτρέπει στην έγκυο να διακόψει νόμιμα την κύηση (πριν την 12η εβδομάδα) εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου πατρότητας δεν είναι το επιθυμητό.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και αξιόπιστα, έχουν το κύρος ενός κρατικού/Πανεπιστημιακού εργαστηρίου και υπογράφονται από Ιατρό-Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ που περιλαμβάνεται στην λίστα των πραγματογνωμόνων των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Το κόστος αυτής της εξέτασης ανέρχεται στα 450€ (σε αυτό το ποσό ΔΕΝ περιλαμβάνεται το κόστος της αμνιοπαρακέντησης ή της λήψης τροφοβλάστης-αυτό θα το διευθετήσετε εσείς με τον χειρουργό-μαιευτήρα που θα επιλέξετε).

Tα αποτελέσματα εκδίδονται συνήθως σε 10 εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, το ποσοστό πατρότητας συνήθως υπερβαίνει το 99,999%.

Εξέταση:450 €

Τεστ πατρότητας προγεννητικό, μη επεμβατικό (χωρίς αμνιοπαρακέντηση)

O πιο προηγμένος, μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος πατρότητας, στη διάθεσή σας.

Το τεστ αυτό προσφέρει υψηλή ακρίβεια, είναι 100% ασφαλές και μπορεί να γίνει πολύ νωρίς, από την 8η εβδομάδα της κύησης.

Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου τεστ:

 • χρησιμοποιείται εμβρυϊκό DNA το οποίο βρίσκεται ελεύθερο στο αίμα της μητέρας.
 • δεν έχει κανένα απολύτως ρίσκο. Με μία απλή αιμοληψία από την μητέρα έχουμε πρόσβαση στο ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που βρίσκεται στο αίμα της. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η αμνιοπαρακέντηση και η λήψη τροφοβλάστης από την έγκυο, πράξεις που είναι επεμβατικές και ενέχουν κάποιο ρίσκο.
 • συγκριτικά με τον κλασσικό προγεννητικό έλεγχο, η δειγματοληψία διαρκεί πολύ λιγότερο, είναι πιο φθηνή και πιο απλή διαδικαστικά και γίνεται από οποιονδήποτε ιατρό (είναι μία απλή αιμοληψία). Αντίθετα, οι επεμβατικές διαδικασίες της αμνιοπαρακέντησης και της λήψης τροφοβλάστης πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένο χειρουργό-μαιευτήρα, απαιτείται προγραμματισμός και είναι περισσότερο χρονοβόρες και δαπανηρές σε σχέση με μία απλή αιμοληψία.
 • Το τεστ αυτό διενεργείται πιο νωρίς σε σχέση με τον κλασσικό προγεννητικό έλεγχο, από την 8η εβδομάδα της κύησης. Έτσι, δίνει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο σε ένα ζευγάρι να αποφασίσει, λαμβάνοντας υπ’ όψη το αποτέλεσμα του τεστ πατρότητας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Το μη επεμβατικό προγεννητικό τεστ πατρότητας δεν μπορεί να διενεργηθεί σε περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης, διδύμων ή πολλαπλών κυήσεων, κύησης μικρότερης των 8 εβδομάδων (6 εβδομάδες μετά την σύλληψη) ή όταν οι δύο πιθανοί πατεράδες είναι στενοί βιολογικοί συγγενείς. Επίσης, το τεστ δεν μπορεί να διενεργηθεί αν η μητέρα πάσχει από καρκίνο ή προ-εκλαμψία ή αν έχει υποβληθεί πρόσφατα σε μεταμόσχευση αίματος, μεταμόσχευση μυελού των οστών ή οργάνων, ή θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

Η δειγματοληψία μπορεί να γίνει είτε στους χώρους του ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη-δίπλα στο ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»), είτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Εάν η δειγματοληψία γίνει εκτός ΑΠΘ, πρέπει να γίνει από ιατρό (οποιασδήποτε ειδικότητας-της δικής σας επιλογής).

Τα δείγματα στέλνονται προς ανάλυση σε συνεργαζόμενο εργαστήριο του εξωτερικού, εφόσον η τεχνολογία αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα εκδίδονται συνήθως σε 2-3 εβδομάδες.

BLOG

Ποιοι παράγοντες εξασφαλίζουν ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα στα τεστ πατρότητας

Η μεγαλύτερη αγωνία των πολιτών που αναζητούν εργαστήριο για να διενεργήσουν ένα τεστ πατρότητας είναι «Και πώς ξέρω αν είναι αξιόπιστο;»

Τεστ πατρότητας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ παρέχει την δυνατότητα ελέγχου της πατρότητας ενός εμβρύου (προγεννητικός έλεγχος πατρότητας) με δύο διαφορετικές μεθόδους/προσεγγίσεις.

Μπορούμε να εμπιστευθούμε ένα τεστ DNA που διαφημίζεται στο διαδίκτυο;

Όλοι μας έχουμε γίνει δέκτες διαδικτυακών διαφημίσεων που προωθούν τεστ DNA στο διαδίκτυο: διαφημίσεις που υπόσχονται την αποκάλυψη της «καταγωγής» μας καθώς και της ανεύρεσης συγγενικών μας προσώπων.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνικά απαραίτητα cookies για τη λειτουργία και την εμφάνιση του περιεχομένου του και για τα οποία δεν απαιτείται συγκατάθεση του χρήστη, καθώς και στατιστικά cookies, τα οποία απαιτούν τη συγκατάθεσή του.

Πληροφορίες για τα cookies και τις συναφείς τεχνολογίες μπορείτε να βρείτε εδώ.