Τεστ πατρότητας όταν ο πατέρας δεν βρίσκεται στη ζωή

Για να γίνει λήψη και ανάλυση βιολογικού υλικού από άτομο που δεν βρίσκεται στη ζωή, ειδική εισαγγελική εντολή είναι απαραίτητη. Εάν δεν υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα του θανόντα, πρέπει να προηγηθεί εκταφή.

Εναλλακτικά, μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος πατρότητας λαμβάνοντας δείγμα από τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επιλεγούν σωστά οι συγγενείς που θα συμμετέχουν και θα πρέπει να αναλυθούν περισσότεροι γενετικοί δείκτες. Λαμβάνοντας δείγμα από τους συγγενείς του θανόντα (τους γονείς του ή τα αδέρφια του), διενεργείται έμμεσο τεστ πατρότητας και με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η διαδικασία της εκταφής.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και αξιόπιστα, έχουν το κύρος ενός κρατικού/Πανεπιστημιακού εργαστηρίου και υπογράφονται από Ιατρό-Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ που περιλαμβάνεται στην λίστα των πραγματογνωμόνων των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Το κόστος αυτής της εξέτασης καθορίζεται κάθε φορά από τον αριθμό των ατόμων που θα εξεταστούν και τον αριθμό των επιπλέον αναλύσεων που θα διενεργηθούν προκειμένου να προκύψει ποσοστό πατρότητας ικανοποιητικό.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝHTO ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ: 6948526640

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνικά απαραίτητα cookies για τη λειτουργία και την εμφάνιση του περιεχομένου του και για τα οποία δεν απαιτείται συγκατάθεση του χρήστη, καθώς και στατιστικά cookies, τα οποία απαιτούν τη συγκατάθεσή του.

Πληροφορίες για τα cookies και τις συναφείς τεχνολογίες μπορείτε να βρείτε εδώ.