Τεστ πατρότητας - Πραγματογνωμοσύνη

Στην περίπτωση που μία δικαστική απόφαση έχει ορίσει εμάς ως πραγματογνώμονες, τότε το τεστ πατρότητας διενεργείται στα πλαίσια πραγματογνωμοσύνης.

Η πραγματογνωμοσύνη περιλαμβάνει:

  • Tην όρκιση του πραγματογνώμονα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου
  • Tην σύνταξη κλήσης σε προγραμματισμένη δειγματοληψία βιολογικού υλικού (με την οποία καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να προσέλθουν για δειγματοληψία)
  • Tην διενέργεια της δειγματοληψίας
  • Tην διενέργεια των αναλύσεων
  • Tην συγγραφή της πραγματογνωμοσύνης
  • Tην υποβολή φακέλου στο αντίστοιχο δικαστήριο

Το τεστ αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτικά την λήψη δείγματος «σιέλου» από τρία άτομα (εκτός αν ορίζει κάτι διαφορετικό η δικαστική απόφαση):

  • μητέρα
  • τέκνο
  • φερόμενο ως πατέρα

ΟΛΕΣ οι αναλύσεις διενεργούνται εις διπλούν.

Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, το ποσοστό πατρότητας συνήθως υπερβαίνει το 99,999%.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Η δειγματοληψία διενεργείται αποκλειστικά στους χώρους του ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη-δίπλα στο ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ») από τον επιστήμονα που έχει οριστεί ως πραγματογνώμονας με βάση την δικαστική απόφαση.

Τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και αξιόπιστα, έχουν το κύρος ενός κρατικού/Πανεπιστημιακού εργαστηρίου και υπογράφονται από Ιατρό-Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ που περιλαμβάνεται στην λίστα των πραγματογνωμόνων των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Τα αποτελέσματα εκδίδονται συνήθως σε ένα μήνα.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝHTO ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ: 6948526640

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνικά απαραίτητα cookies για τη λειτουργία και την εμφάνιση του περιεχομένου του και για τα οποία δεν απαιτείται συγκατάθεση του χρήστη, καθώς και στατιστικά cookies, τα οποία απαιτούν τη συγκατάθεσή του.

Πληροφορίες για τα cookies και τις συναφείς τεχνολογίες μπορείτε να βρείτε εδώ.