Τεστ πατρότητας για δικαστική χρήση

Το τεστ αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτικά την λήψη δείγματος «σιέλου» από τρία άτομα:

  • μητέρα
  • τέκνο
  • φερόμενο ως πατέρα

ΟΛΕΣ οι αναλύσεις διενεργούνται εις διπλούν.

Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, το ποσοστό πατρότητας συνήθως υπερβαίνει το 99,999%.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Το τεστ αυτό προτείνεται όταν υπάρχει ήδη, ή μπορεί να υπάρξει στο μέλλον, δικαστική διαμάχη μεταξύ των εμπλεκομένων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία εκδίκασης της αγωγής τους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΤΑΙ η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, καθώς οι εμπλεκόμενοι προσκομίζουν τα αποτελέσματα στο δικαστήριο, πριν αυτό διατάξει την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης παρακάμπτεται γιατί:

  1. To εργαστήριο είναι κρατικό/πανεπιστημιακό.
  2. Tα αποτελέσματα υπογράφονται από Ιατρό/Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ/πραγματογνώμονα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Παραδείγματα περιπτώσεων που απαιτούν την συγκεκριμένη εξέταση:

-Προσβολή πατρότητας τέκνου που γεννήθηκε εντός γάμου. Το τέκνο στην συγκεκριμένη περίπτωση αποκτά αυτομάτως το επίθετο του συζύγου της μητέρας, ακόμα και αν βιολογικός πατέρας είναι άλλος άντρας.

-Προσβολή πατρότητας τέκνου που γεννήθηκε εντός 300 ημερών από την λήξη του γάμου. Σύμφωνα με το άρθρο 1465 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα «Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον σύζυγο της μητέρας». Αυτό σημαίνει ότι ένα τέκνο που γεννήθηκε εντός 300 ημερών από την λήξη του γάμου, νομικά θεωρείται τέκνο γεννημένο σε γάμο, με τεκμαιρόμενο πατέρα τον πρώην σύζυγο της μητέρας, παρά το γεγονός ότι ο γάμος λύθηκε και αποκτά αυτομάτως το επίθετο του πρώην συζύγου της μητέρας, ακόμα και αν βιολογικός πατέρας είναι άλλος άντρας (πχ. ο επόμενος σύντροφος/σύζυγος της μητέρας).

-Αναγνώριση της πατρότητας τέκνου γεννημένου εκτός γάμου.

Τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και αξιόπιστα και γίνονται δεκτά από τις δικαστικές αρχές. Έχουν το κύρος ενός κρατικού/Πανεπιστημιακού εργαστηρίου και υπογράφονται από Ιατρό-Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ που περιλαμβάνεται στην λίστα των πραγματογνωμόνων των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Τα αποτελέσματα εκδίδονται συνήθως σε 20 εργάσιμες ημέρες.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝHTO ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ: 6948526640

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνικά απαραίτητα cookies για τη λειτουργία και την εμφάνιση του περιεχομένου του και για τα οποία δεν απαιτείται συγκατάθεση του χρήστη, καθώς και στατιστικά cookies, τα οποία απαιτούν τη συγκατάθεσή του.

Πληροφορίες για τα cookies και τις συναφείς τεχνολογίες μπορείτε να βρείτε εδώ.