Δημοσιεύσεις

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA), ως Πανεπιστημιακό εργαστήριο, διεξάγει έρευνα, διατηρεί συνεργασίες και συμμετέχει σε πολυκεντρικές μελέτες με συναδέλφους-επιστήμονες από την Ελλάδα και άλλες χώρες.   

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά  

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων του Τμήματος, έχουν προκύψει οι παρακάτω επιστημονικές δημοσιεύσεις:  

 

Paraoxonase-1 genetic polymorphisms in organophosphate metabolism.  

Dardiotis E, Aloizou AM, Siokas V, Tsouris Z, Rikos D, Marogianni C, Aschner M, Kovatsi LBogdanos DP, Tsatsakis A. 

Toxicology2019;411:24-31.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30359673  

Age-dependent methylation in epigenetic clock CpGs is associated with G-quadruplex, co-transcriptionally formed RNA structures and tentative splice sites. 

Malousi A, Andreou AZ, Georgiou E, Tzimagiorgis G, Kovatsi LKouidou S. Epigenetics. 2018;13(8):808-821.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30270726  

Population-Based Analysis of Cluster Headache-Associated Genetic Polymorphisms. 

Katsarou MS, Papasavva M, Latsi R, Toliza I, Gkaros AP, Papakonstantinou S, Gatzonis S, Mitsikostas DD, Kovatsi LIsotov BN, Tsatsakis AM, Drakoulis N. Mol Neurosci. 2018;65(3):367-376. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29959630  

CpG Island Methylation Patterns in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. 

Sokratous M, Dardiotis E, Bellou E, Tsouris Z, Michalopoulou A, Dardioti M, Siokas V, Rikos D, Tsatsakis A, Kovatsi LBogdanos DP, Hadjigeorgiou GM. Mol Neurosci. 2018;64(3):478-484. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29516350  

CYP polymorphisms and pathological conditions related to chronic exposure to organochlorine pesticides. 

Docea AO, Vassilopoulou L, Fragou D, Arsene AL, Fenga C, Kovatsi L, Petrakis D, Rakitskii VNNosyrev AE, Izotov BN, Golokhvast KS, Zakharenko AM, Vakis A, Tsitsimpikou C, Drakoulis N. Toxicol Rep. 2017;4:335-341. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28959657  

Global skin colour prediction from DNA. 

Walsh S, Chaitanya L, Breslin K, Muralidharan C, Bronikowska A, Pospiech E, Koller J, Kovatsi LWollstein A, Branicki W, Liu F, Kayser M. Hum Genet. 2017;136(7):847-863. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28500464  

Epigenetically modified nucleotides in chronic heroin and cocaine treated mice. 

Chao MR, Fragou D, Zanos P, Hu CW, Bailey A, Kouidou S, Kovatsi L. Toxicol Lett. 2014;229(3):451-7.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25064621  

Toward male individualization with rapidly mutating y-chromosomal short tandem repeats. 

Ballantyne KN, Ralf A, Aboukhalid R, Achakzai NM, Anjos MJ, Ayub Q, Balažic J, Ballantyne J, Ballard DJ, Berger B, Bobillo C, Bouabdellah M, Burri H, Capal T, Caratti S, Cárdenas J, Cartault F, Carvalho EF, Carvalho M, Cheng B, Coble MD, Comas D, Corach D, D’Amato ME, Davison S, de Knijff P, De Ungria MC, Decorte R, Dobosz T, Dupuy BM, Elmrghni S, Gliwiński M, Gomes SC, Grol L, Haas C, Hanson E, Henke J, Henke L, Herrera-Rodríguez F, Hill CR, Holmlund G, Honda K, Immel UD, Inokuchi S, Jobling MA, Kaddura M, Kim JS, Kim SH, Kim W, King TEKlausriegler E, Kling D, Kovačević L, Kovatsi LKrajewski P, Kravchenko S, Larmuseau MH, Lee EY, Lessig R, Livshits LA, Marjanović D, Minarik M, Mizuno N, Moreira H, Morling N, Mukherjee M, Munier P, Nagaraju J, Neuhuber F, Nie S, Nilasitsataporn P, Nishi T, Oh HH, Olofsson J, Onofri V, Palo JU, Pamjav H, Parson W, Petlach M, Phillips C, Ploski R, Prasad SP, Primorac D, Purnomo GA, Purps J, Rangel-Villalobos H, Rębała K, Rerkamnuaychoke B, Gonzalez DR, Robino C, Roewer L, Rosa A, Sajantila A, Sala A, Salvador JM, Sanz P, Schmitt C, Sharma AK, Silva DA, Shin KJ, Sijen T, Sirker M, Siváková D, Skaro V, Solano-Matamoros C, Souto L, Stenzl V, Sudoyo H, Syndercombe-Court D, Tagliabracci A, Taylor D, Tillmar A, Tsybovsky IS, Tyler-Smith C, van der Gaag KJ, Vanek D, Völgyi A, Ward D, Willemse P, Yap EP, Yong RY, Pajnič IZKayser M. Hum Mutat. 2014;35(8):1021-32.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24917567  

Developmental validation of the HIrisPlex system: DNA-based eye and hair colour prediction for forensic and anthropological usage. 

Walsh S, Chaitanya L, Clarisse L, Wirken L, Draus-Barini J, Kovatsi L, Maeda H, Ishikawa T, Sijen T, de Knijff P, Branicki W, Liu F, Kayser M. Forensic Sci Int Genet2014;9:150-61. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24528593  

Electroanalytical quantification of total dsDNA extracted from human sample using, an ionic liquid modified, carbon nanotubes paste electrode. 

Serpi C, Kovatsi LGirousi S. Anal Chim Acta2014;812:26-32. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491760  

Recent advances in the bioanalysis of modified nucleotides in epigenetic studies. 

Fragou D, Fragou A, Samanidou V, Kouidou S, Njau S, Kovatsi L. Bioanalysis. 2013;5(23):2947-56. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24295120  

Effect of chronic heroin and cocaine administration on global DNA methylation in brain and liver. 

Fragou D, Zanos P, Kouidou S, Njau S, Kitchen I, Bailey A, Kovatsi LToxicol Lett. 2013;218(3):260-5.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23454526  

The HIrisPlex system for simultaneous prediction of hair and eye colour from DNA. 

Walsh S, Liu F, Wollstein A, Kovatsi L, Ralf A, Kosiniak-Kamysz A, Branicki W, Kayser M. Forensic Sci Int Genet. 2013; 7:98-115. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22917817  

Evaluation of 5-methyl-2′-deoxycytidine stability in hydrolyzed and nonhydrolyzed DNA by HPLC-UV. 

Kovatsi L, Fragou D, Samanidou V, Njau S, Kouidou S, Bailey A. Bioanalysis. 2012; 4(4):367-72. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22394137  

Epigenetic mechanisms in metal toxicity. 

Fragou D, Fragou A, Kouidou S, Njau S, Kovatsi L. Toxicol Mech Methods. 2011; 21(4):343-52. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21495872  

Epigenetic mechanisms and therapeutic strategies. 

Samanidou V, Kovatsi L. Curr Med Chem. 2011; 18(12):1732. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21466479  

Drugs of abuse: epigenetic mechanisms in toxicity and addiction. 

Kovatsi L, Fragou D, Samanidou V, Njau S, Kouidou S. Curr Med Chem. 2011; 18(12):1765-74. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21466474  

Launching the Greek forensic DNA database. The legal framework and arising ethical issues. 

Voultsos P, Njau S, Tairis N, Psaroulis D, Kovatsi L. Forensic Sci Int Genet. 2011; 5(5):407-10. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20851698  

p16 promoter methylation in Pb2+ -exposed individuals. 

Kovatsi L, Georgiou E, Ioannou A, Haitoglou C, Tzimagiorgis G, Tsoukali H, Kouidou S. Clin Toxicol (Phila). 2010; 48(2):124-8. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20199129  

Population genetics of Y-chromosome STRs in a population of Northern Greeks. 

Kovatsi L, Saunier JL, Irwin JA. Forensic Sci Int Genet. 2009; 4(1):e21-2. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19948315  

Mitochondrial control region sequences from northern Greece and Greek Cypriots. 

Irwin J, Saunier J, Strouss K, Paintner C, Diegoli T, Sturk K, Kovatsi L, Brandstätter A, Cariolou MA, Parson W, Parsons TJ. Int J Legal Med. 2008; 122(1):87-9. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17492459  

Genetic variation for 15 autosomal STR loci (PowerPlex 16) in a population sample from northern Greece. 

Kovatsi L, Parsons TJ, Just RS, Irwin JA. Forensic Sci Int. 2006; 159(1):61-3. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16026954  

 

BLOG

Ποιοι παράγοντες εξασφαλίζουν ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα στα τεστ πατρότητας

Η μεγαλύτερη αγωνία των πολιτών που αναζητούν εργαστήριο για να διενεργήσουν ένα τεστ πατρότητας είναι «Και πώς ξέρω αν είναι αξιόπιστο;»

Τεστ πατρότητας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ παρέχει την δυνατότητα ελέγχου της πατρότητας ενός εμβρύου (προγεννητικός έλεγχος πατρότητας) με δύο διαφορετικές μεθόδους/προσεγγίσεις.

Μπορούμε να εμπιστευθούμε ένα τεστ DNA που διαφημίζεται στο διαδίκτυο;

Όλοι μας έχουμε γίνει δέκτες διαδικτυακών διαφημίσεων που προωθούν τεστ DNA στο διαδίκτυο: διαφημίσεις που υπόσχονται την αποκάλυψη της «καταγωγής» μας καθώς και της ανεύρεσης συγγενικών μας προσώπων.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνικά απαραίτητα cookies για τη λειτουργία και την εμφάνιση του περιεχομένου του και για τα οποία δεν απαιτείται συγκατάθεση του χρήστη, καθώς και στατιστικά cookies, τα οποία απαιτούν τη συγκατάθεσή του.

Πληροφορίες για τα cookies και τις συναφείς τεχνολογίες μπορείτε να βρείτε εδώ.