Περιγραφή

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) ανήκει στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Το Τμήμα είναι κρατικό εργαστήριο, πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015, που παρέχει στο κοινωνικό σύνολο έγκυρες και αξιόπιστες υπηρεσίες μοριακής ιατροδικαστικής-ταυτοποίησης. Εξειδικεύεται στον έλεγχο πατρότητας, μητρότητας και άλλων συγγενικών σχέσεων.  

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) στεγάζεται σε ανακαινισμένους χώρους, ελεγχόμενης πρόσβασης, στο ισόγειο του κτιρίου της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ όπου βρίσκεται το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας (απέναντι από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ). 

Το Τμήμα λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Επίκουρης Καθηγήτριας κας. Λήδας Κοβάτση. 

Το προσωπικό του εργαστηρίου είναι ειδικά εκπαιδευμένο, έχει μετεκπαιδευτεί στο εξωτερικό, διαθέτει εμπειρία και παρέχει τις εξειδικευμένες γνώσεις του στις Ελληνικές Δικαστικές Αρχές με την ιδιότητα του πραγματογνώμονα. 

Ως κρατικό εργαστήριο, το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) δίνει αποτελέσματα τόσο για προσωπική ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όσο και για δικαστική χρήση.