Εξειδίκευση-Ποιότητα

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) είναι εξειδικευμένο στη διενέργεια αναλύσεων μοριακής ταυτοποίησης (πχ. έλεγχος πατρότητας, έλεγχος συγγενικών σχέσεων) με τη μέθοδο της γενετικής ανάλυσης σε STRs. 

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015. 

Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από ιατρούς (ειδικούς ιατροδικαστές), Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, οι οποίοι έχουν μετεκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο στις ΗΠΑ, στη Σκωτία και στην Ολλανδία.

 

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) είναι σχεδιασμένο και οργανωμένο ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες διεθνών επιστημονικών οργανώσεων όπως είναι οι ακόλουθες:-ISFG (International Society of Forensic Genetics)-ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes)-AABB (American Association of Blood Banks) Τα πρωτόκολλα αναλύσεων που εφαρμόζονται στο τμήμα μας είναι σύμφωνα με εγκεκριμένους και αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διεθνή πρότυπα. Έτσι εξασφαλίζεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων και αποφεύγεται κάθε είδους πιθανή επιμόλυνση. 

Οι Καθηγητές Ιατρικής  του ΑΠΘ που στελεχώνουν το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) είναι μέλη της διεθνούς επιστημονικής εταιρίας «International Society of Forensic Genetics» και το Τμήμα συμμετέχει στον ετήσιο διεργαστηριακό έλεγχο που διεξάγει η ανωτέρω επιστημονική εταιρία. Στα πλαίσια αυτού του ελέγχου η επιστημονική εταιρία αποστέλλει στα συνεργαζόμενα εργαστήρια «άγνωστα» δείγματα και στη συνέχεια ελέγχει τα εργαστήρια ως προς την ορθότητα των αποτελεσμάτων τους.

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA), ως κρατικό εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, διατηρεί συνεργασίες και συμμετέχει σε πολυκεντρικές μελέτες με τα ακόλουθα εργαστήρια του εξωτερικού:- Armed Forces Institute of Pathology, Maryland, ΗΠΑ.- Department of Forensic Molecular Biology, Erasmus University Medical Centre, Ρότερνταμ, Ολλανδία.- Institut fur Rechtsmedizin, Universitat Zurich, Ζυρίχη, Ελβετία.