Τμήμα DNA

To Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) ανήκει στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι κρατικό εργαστήριο, πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 που παρέχει σε ιδιώτες και στις Αρχές υπηρεσίες μοριακής ταυτοποίησης (τεστ πατρότητας, τεστ μητρότητας, έλεγχος άλλων συγγενικών σχέσεων) με τεχνολογία αιχμής και με τη χρήση υπερσύγχρονου εξοπλισμού.

Τα αποτελέσματα έχουν το κύρος κρατικού εργαστηρίου και υπογράφονται από ιατρούς-Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.