Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) μπορεί να διοργανώσει, κατόπιν συνεννόησης, σεμινάρια εκπαιδευτικά για φοιτητές, ιατρούς, δικηγόρους και άλλους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ή φορείς σχετικά με τις βασικές αρχές της μοριακής ταυτοποίησης, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της τεχνολογίας, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τις εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής στην απονομή της Δικαιοσύνης και την καταπολέμηση του εγκλήματος.