Έρευνα-Δημοσιεύσεις

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA), ως τμήμα της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, διεξάγει έρευνα, διατηρεί συνεργασίες και συμμετέχει σε πολυκεντρικές μελέτες με συναδέλφους-επιστήμονες από την Ελλάδα και άλλες χώρες. 

Στα πλαίσια των μελετών αυτών βελτιστοποιούνται πρωτόκολλα, αναπτύσσονται πληθυσμιακές βάσεις (τις οποίες χρησιμοποιούν στη συνέχεια οι επιστήμονες για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους) και ανακαλύπτονται «νέα όπλα» στην καταπολέμηση του εγκλήματος.

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων του Τμήματος, έχουν προκύψει οι παρακάτω επιστημονικές δημοσιεύσεις:

 

Global skin colour prediction from DNA.

Walsh S, Chaitanya L, Breslin K, Muralidharan C, Bronikowska A, Pospiech E, Koller J, Kovatsi L, Wollstein A, Branicki W, Liu F, Kayser M. Hum Genet. 2017 [Epub ahead of print]

Epigenetically modified nucleotides in chronic heroin and cocaine treated mice.

Chao MR, Fragou D, Zanos P, Hu CW, Bailey A, Kouidou S, Kovatsi L. Toxicol Lett. 2014;229(3):451-7. 

Toward male individualization with rapidly mutating y-chromosomal short tandem repeats.
Ballantyne KN, Ralf A, Aboukhalid R, Achakzai NM, Anjos MJ, Ayub Q, Balažic J, Ballantyne J, Ballard DJ, Berger B, Bobillo C, Bouabdellah M, Burri H, Capal T, Caratti S, Cárdenas J, Cartault F, Carvalho EF, Carvalho M, Cheng B, Coble MD, Comas D, Corach D, D'Amato ME, Davison S, de Knijff P, De Ungria MC, Decorte R, Dobosz T, Dupuy BM, Elmrghni S, Gliwiński M, Gomes SC, Grol L, Haas C, Hanson E, Henke J, Henke L, Herrera-Rodríguez F, Hill CR, Holmlund G, Honda K, Immel UD, Inokuchi S, Jobling MA, Kaddura M, Kim JS, Kim SH, Kim W, King TE, Klausriegler E, Kling D, Kovačević L, Kovatsi L, Krajewski P, Kravchenko S, Larmuseau MH, Lee EY, Lessig R, Livshits LA, Marjanović D, Minarik M, Mizuno N, Moreira H, Morling N, Mukherjee M, Munier P, Nagaraju J, Neuhuber F, Nie S, Nilasitsataporn P, Nishi T, Oh HH, Olofsson J, Onofri V, Palo JU, Pamjav H, Parson W, Petlach M, Phillips C, Ploski R, Prasad SP, Primorac D, Purnomo GA, Purps J, Rangel-Villalobos H, Rębała K, Rerkamnuaychoke B, Gonzalez DR, Robino C, Roewer L, Rosa A, Sajantila A, Sala A, Salvador JM, Sanz P, Schmitt C, Sharma AK, Silva DA, Shin KJ, Sijen T, Sirker M, Siváková D, Skaro V, Solano-Matamoros C, Souto L, Stenzl V, Sudoyo H, Syndercombe-Court D, Tagliabracci A, Taylor D, Tillmar A, Tsybovsky IS, Tyler-Smith C, van der Gaag KJ, Vanek D, Völgyi A, Ward D, Willemse P, Yap EP, Yong RY, Pajnič IZ, Kayser M. Hum Mutat. 2014;35(8):1021-32.

Developmental validation of the HIrisPlex system: DNA-based eye and hair colour prediction for forensic and anthropological usage.
Walsh S, Chaitanya L, Clarisse L, Wirken L, Draus-Barini J, Kovatsi L, Maeda H, Ishikawa T, Sijen T, de Knijff P, Branicki W, Liu F, Kayser M.
Forensic Sci Int Genet. 2014;9:150-61.

Electroanalytical quantification of total dsDNA extracted from human sample using, an ionic liquid modified, carbon nanotubes paste electrode.
Serpi C, Kovatsi L, Girousi S. Anal Chim Acta 2014;812:26-32.

Recent advances in the bioanalysis of modified nucleotides in epigenetic studies.
Fragou D, Fragou A, Samanidou V, Kouidou S, Njau S, Kovatsi L. Bioanalysis. 2013;5(23):2947-56.

Effect of chronic heroin and cocaine administration on global DNA methylation in brain and liver.

Fragou D, Zanos P, Kouidou S, Njau S, Kitchen I, Bailey A, Kovatsi L. Toxicol Lett. 2013; [Epub ahead of print].

 

The HIrisPlex system for simultaneous prediction of hair and eye colour from DNA.

Walsh S, Liu F, Wollstein A, Kovatsi L, Ralf A, Kosiniak-Kamysz A, Branicki W, Kayser M. Forensic Sci Int Genet. 2013; 7:98-115.

 

Evaluation of 5-methyl-2'-deoxycytidine stability in hydrolyzed and nonhydrolyzed DNA by HPLC-UV.

Kovatsi L, Fragou D, Samanidou V, Njau S, Kouidou S, Bailey A. Bioanalysis. 2012; 4(4):367-72.

 

Epigenetic mechanisms in metal toxicity.

Fragou D, Fragou A, Kouidou S, Njau S, Kovatsi L. Toxicol Mech Methods. 2011; 21(4):343-52.

 

Epigenetic mechanisms and therapeutic strategies.

Samanidou V, Kovatsi L. Curr Med Chem. 2011; 18(12):1732.

 

Drugs of abuse: epigenetic mechanisms in toxicity and addiction.

Kovatsi L, Fragou D, Samanidou V, Njau S, Kouidou S. Curr Med Chem. 2011; 18(12):1765-74.

 

Launching the Greek forensic DNA database. The legal framework and arising ethical issues.

Voultsos P, Njau S, Tairis N, Psaroulis D, Kovatsi L. Forensic Sci Int Genet. 2011; 5(5):407-10.

 

p16 promoter methylation in Pb2+ -exposed individuals.

Kovatsi L, Georgiou E, Ioannou A, Haitoglou C, Tzimagiorgis G, Tsoukali H, Kouidou S. Clin Toxicol (Phila). 2010; 48(2):124-8.

 

Population genetics of Y-chromosome STRs in a population of Northern Greeks.

Kovatsi L, Saunier JL, Irwin JA. Forensic Sci Int Genet. 2009; 4(1):e21-2.

 

Mitochondrial control region sequences from northern Greece and Greek Cypriots.

Irwin J, Saunier J, Strouss K, Paintner C, Diegoli T, Sturk K, Kovatsi L, Brandstätter A, Cariolou MA, Parson W, Parsons TJ. Int J Legal Med. 2008; 122(1):87-9.

  

Genetic variation for 15 autosomal STR loci (PowerPlex 16) in a population sample from northern Greece.

Kovatsi L, Parsons TJ, Just RS, Irwin JA. Forensic Sci Int. 2006; 159(1):61-3.