• Τεστ πατρότητας
  • χωρίς μητέρα (μόνο πατέρας- παιδί)
  • 300
  • Τεστ μητρότητας
  • (μόνο μητέρα-παιδί)
  • 300
  • Τεστ πατρότητας πλήρες
  • (πατέρας-μητέρα-παιδί)
  • 450

Κόστος αναλύσεων

Η δειγματοληψία γίνεται με τη χρήση του ειδικού κιτ δειγματοληψίας, είτε στο Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής, είτε εκτός αυτού (στη δική σας πόλη ή χώρα), από ιατρό ή φαρμακοποιό ο οποίος φέρει την ευθύνη της δειγματοληψίας και υπογράφει τα σχετικά έντυπα.

Το κόστος των αναλύσεων φαίνεται στους παραπάνω πίνακες.

 
 
 

Σημειώσεις-Επισημάνσεις

1. Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε αναλύσεις που διεξάγονται για προσωπική ενημέρωση των συμμετεχόντων. 

2. Για τις αναλύσεις που διεξάγονται για δικαστική χρήση, υπάρχει επιπλέον χρέωση επειδή η ανάλυση επαναλαμβάνεται δύο, ανεξάρτητες φορές, από το πρώτο στάδιο μέχρι το τελευταίο, σε δύο διαφορετικές μέρες, από δύο διαφορετικούς επιστήμονες.

3. Σε περίπτωση που ως πηγή γενετικού υλικού χρησιμοποιηθεί άλλο βιολογικό υλικό, εκτός του παρειακού επιχρίσματος (πχ. οστά, δόντια, τρίχες, νύχια και οτιδήποτε άλλο), το κόστος προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ.

 

Η πληρωμή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Τράπεζα Πειραιώς και εκδίδεται επίσημη, θεωρημένη απόδειξη ή τιμολόγιο.