Διαδικασία

Η λήψη των δειγμάτων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα και η αξιοπιστία στο στάδιο αυτό.

Συγκεκριμένα, η λήψη των δειγμάτων μπορεί να γίνει:

Α) Στους χώρους του Τμήματος.

B) Εκτός του Τμήματος.

Στην περίπτωση αυτή η δειγματοληψία διεξάγεται από ιατρό ή φαρμακοποιό, ο οποίος ελέγχει την ταυτότητα των εμπλεκομένων, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων της βιοηθικής, φέρει την ευθύνη της δειγματοληψίας και υπογράφει τα σχετικά έντυπα.

Τα δείγματα, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, αποστέλλονται στο Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής και συνήθως εντός 5 εργάσιμων ημερών εκδίδονται τα αποτελέσματα.

Η διαδικασία λήψης των δειγμάτων είναι απλή, ανώδυνη και μη επεμβατική καθώς λαμβάνεται δείγμα «σιέλου» με τη βοήθεια ενός βαμβακοφόρου στυλεού (μπατονέτα).

Τα κύτταρα του βλεννογόνου της παρειάς (εσωτερική επιφάνεια του μάγουλου) παγιδεύονται στο στυλεό και αποτελούν την πηγή από την οποία απομονώνεται το γενετικό υλικό (DNA).

 

 

Μετά την απομόνωσή του, το γενετικό υλικό (DNA) αναλύεται σε τουλάχιστον 16 διαφορετικές περιοχές (STRs) και έτσι δημιουργείται η γενετική ταυτότητα του ατόμου. Η γενετική ταυτότητα του παιδιού συγκρίνεται με αυτή του ελεγχόμενου άντρα και της μητέρας. Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, η πιθανότητα πατρότητας συνήθως υπερβαίνει το 99,9999%

Σε όλη τη διαδικασία τηρείται απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα από το προσωπικό του Τμήματος. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης λαμβάνει μόνο ο εντολέας της ανάλυσης ή ο εξουσιοδοτημένος δικηγόρος. 

Τα αποτελέσματα είναι επίσημα, έχουν το κύρος ενός κρατικού εργαστηρίου, πιστοποιημένου κατά ISO 9001:2015 και υπογράφονται από ιατρό-Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.

Τα αποτελέσματα εκδίδονται συνήθως μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες από τη δειγματοληψία (όταν η δειγματοληψία γίνει εντός του Τμήματος) ή την παραλαβή των δειγμάτων από το Τμήμα (όταν η δειγματοληψία γίνει εκτός του Τμήματος).

Το υπόλοιπο των δειγμάτων φυλάσσεται στους χώρους του Τμήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο μπορούν αυτά να επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους. Σε διαφορετική περίπτωση καταστρέφονται μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού.