Έλεγχος Πατρότητας-Συγγενικών Σχέσεων 

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA), χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου

- της πατρότητας

- της μητρότητας

- Άλλων συγγενικών σχέσεων (σχέση μεταξύ αδερφών, διδύμων αδερφών, μελών μίας οικογένειας)

 

Οι αναλύσεις γίνονται σε Πανεπιστημιακό κρατικό εργαστήριο, πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015. Τα αποτελέσματα υπογράφονται από ιατρούς-Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.