Τεστ πατρότητας - Πραγματογνωμοσύνη

Στην περίπτωση που μία δικαστική απόφαση έχει ορίσει εμάς ως πραγματογνώμονες, τότε το τεστ πατρότητας διενεργείται στα πλαίσια πραγματογνωμοσύνης.

Η πραγματογνωμοσύνη περιλαμβάνει:

  • Tην όρκιση του πραγματογνώμονα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου
  • Tην σύνταξη κλήσης σε προγραμματισμένη δειγματοληψία βιολογικού υλικού (με την οποία καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να προσέλθουν για δειγματοληψία)
  • Tην διενέργεια της δειγματοληψίας
  • Tην διενέργεια των αναλύσεων
  • Tην συγγραφή της πραγματογνωμοσύνης
  • Tην υποβολή φακέλου στο αντίστοιχο δικαστήριο

Το τεστ αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτικά την λήψη δείγματος «σιέλου» από τρία άτομα (εκτός αν ορίζει κάτι διαφορετικό η δικαστική απόφαση):

  • μητέρα
  • τέκνο
  • φερόμενο ως πατέρα

ΟΛΕΣ οι αναλύσεις διενεργούνται εις διπλούν.

Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, το ποσοστό πατρότητας συνήθως υπερβαίνει το 99,999%.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Η δειγματοληψία διενεργείται αποκλειστικά στους χώρους του ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη-δίπλα στο ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ») από τον επιστήμονα που έχει οριστεί ως πραγματογνώμονας με βάση την δικαστική απόφαση.

Τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και αξιόπιστα, έχουν το κύρος ενός κρατικού/Πανεπιστημιακού εργαστηρίου και υπογράφονται από Ιατρό-Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ που περιλαμβάνεται στην λίστα των πραγματογνωμόνων των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Τα αποτελέσματα εκδίδονται συνήθως σε ένα μήνα.


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart